Новые изменения в «старый» Порядок…

В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних

коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо…

Н.Я. Азаров

Думаю, что примерно под таким лозунгом большинство инженеров по охране труда восприняло изменения в Постановление КМУ №1107, которые было принято год назад.

Отмена необходимости получать большинство разрешений на работы повышенной опасности и перевода их в декларации сильно упростило нам жизнь. Ведь, положа руку на сердце, получения разрешения помогало только экспертно-техническим центрам, для которых это был приличный заработок. На состояние же охраны труда в компаниях оно никак не влияло. Ответственные работодатели и без этой бумажки понимали всю важность мероприятий по охране труда и обеспечивали их на достаточном уровне. Безответственные же работодатели выбирали экспертно-технический центр «полояльней» (благо их было и есть более чем достаточно) и, по сути, просто покупали разрешение, совершенно не заботясь о реальном состоянии охраны труда в своей компании. В итоге ответственные работодатели выбрасывали в никуда деньги, которые можно было потратить с большей пользой на улучшение состояния охраны труда.

Но прошел год, и все вернулось обратно.

Кабинет Министров своим Постановлением от 3 февраля 2021 № 77  (далее — Постановление №77) внес соответствующие изменения в Постановление Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 № 1107 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности» (далее — Постановление № 1107), которые вступят в силу с 10.03.2021 г.

Помочь вам разобраться?

Получить консультацию

Что же несут нам новые изменения в «старом» Порядке? Давайте разбираться.

Первое, что хочется отметить, это то, что Постановление №77 — это отдельный нормативно-правовой акт, который определяет перечень оборудования повышенной опасности, на которые необходимо будет получать разрешение (Группа А) или декларировать их (Группа Б). Ранее перечень такого оборудования определялся приложениями 3 и 7 Постановления № 1107. Зачем это было сделано не понятно.

Сравним, на какое оборудование необходимо будет получать разрешение:

Група А Постановления 77

(стало)

Приложение 3 к Постановлению 1107

(было)

1. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.1. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.2. Технологічне устаткування для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.
3. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.
4. Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.4. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27;

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025.

 
6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 
7. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників. 
8. Устаткування напругою понад 1000 В. 
9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні). 
10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055. 

Подсумируем: было 4, стало 10.

 

Теперь сравним, на какие работы необходимо будет получать разрешение:

Група А Приложения 2 к Постановлению 1107 (стало)

Приложение 2 к Постановилению 1107

(было)

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» .1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.
6. Виробництво піротехнічних виробів.6. Підземні та відкриті гірничі роботи.
7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо). 
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 
9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти. 
10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання. 
11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 
12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. 
13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин. 
14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин. 
15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях. 
16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. 
17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних. 
18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття. 
19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок. 
20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 
21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин. 
22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту. 
23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. 
24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами. 
25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі. 
26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях. 
27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації. 
28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи. 
29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. 
30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу. 

Подытожим: было — 6, стало — 30.

Как Вам такое упрощение административного давления? Только работ, на которые необходимо будет получать разрешение, стало в 5 раз больше?

Помочь вам разобраться?

Получить консультацию

Давайте рассмотрим, что нас обязывают декларировать.

Начнем с оборудования:

Група Б Постановления 77

(стало)

Приложение 7 к Постановлению 1107

(было)

1. Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, що не зазначені у групі А.1. Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.
2. Ковальсько-пресове устаткування.2. Ковальсько-пресове устаткування.
3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.4. Технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.5. Технологічне устаткування хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1  пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8.6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
7. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, але менша його граничного значення.7. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
8. Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А  та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536.9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
10. Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.
11. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.
 12. Технологічні транспортні засоби.
 13. Устаткування, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.

Было 13, стало 11.

 

Тепер рассмотрим работы, которые необходимо декларировать:

Група Б Додатку 2 до Постанови 1107 (стало)

Додаток 6 до Постанови 1107

(було)

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.1. Ремонт гідротехнічних споруд.
2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.2. Виробництво піротехнічних виробів.
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
5. Водолазні роботи.5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
7. Сейсморозвідка.7. Водолазні роботи.
8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.8. Маркшейдерські роботи.
9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.11. Роботи верхолазні та скелелазні.
12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
14. Гранулювання доменного шлаку.14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.15. Зварювальні роботи.
16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.”24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 25. Газополум’яні роботи.
 26. Роботи із збагачування корисних копалин.
 27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.

Было — 27, стало — 24.

 

Как видим, общее количество работ и оборудования повышенной опасности, которые необходимо декларировать, осталось примерно одинаковым.

Но общий перечень работ и оборудования, на которые необходимо получать разрешение или декларировать, стал значительно шире.

Еще одним вопросом, который следует отметить, это изменение формы декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда, которая устанавливается приложением 8 к Постановлению №1107.

Главными изменениями в форме декларации являются: конкретизация места выполнения работ, конкретизация того факта, что страхование является добровольным и появление необходимости проведения аудита охраны труда.

Теперь место выполнения работ определяется: местонахождением работодателя (юридическим или фактическим), постоянным местонахождением объекта, где выполняются работы (эксплуатируется оборудование) или по месту выполнения работ/эксплуатации оборудования, которое меняется в зависимости от договора или контракта. Это позволяет поставить точку в вопросе указания места выполнения работ для предприятий, выполняющих работы на различных объектах по договорам или контрактам.

Думаю, многие из моих коллег сталкивались с тем, что Гоструда требовало указывать договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами относительно возмещения последствий возможного вреда и возвращало декларации без регистрации мотивируя тем, что такое страхование должно быть обязательным, поскольку в форме декларации есть ссылка на наличие договора страхования. Теперь в тексте Декларации отмечается, что страхование является добровольным.

И главное изменение — теперь в форме декларации появилась необходимость проведения аудита по охране труда предусмотренного ст. 13 Закона Украины «Об охране труда».

Нужна консультация по охране труда?

Поговорить со специалистом

Но в настоящее время законодательством Украины не определено понятие «аудит по охране труда» и не установлен порядок его проведения. Поэтому не понятно, каким образом субъекты хозяйствования должны этот аудит проводить. Как указано в подстрочнике формы декларации, субъект хозяйствования должен своим приказом назначить проведение аудита (но что нужно в том приказе отобразить — неизвестно), а также составить заключение по результатам проведенного аудита (при этом ни содержание, ни форма этого заключения не установлены). А формулировка по тексту декларации «…та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоровя виробничих факторів» вызывает вопрос о необходимости перечислять принятые по результатам аудита мероприятия или нет.

Как видим, те изменения, которые произошли в начале года и были направлены на либерализацию отношений в сфере охраны труда, были перечеркнуты. Наши руководители вместо того, чтобы работать в направлении внедрения риск-ориентированного подхода, которым пользуется весь прогрессивный мир, вернулись к старому «совковому» надзорному принципу. Бумажка под названием «Разрешение» и дальше будет решать, способно ли предприятие осуществлять свою хозяйственную деятельность и наполнять бюджет страны.

Помните, что каждый имеет право на здоровые и безопасные условия труда.

Берегите себя!

Автор — Андрей Лебединец.

Супервайзер проектов

Заказать обратный звонок

Вы можете заказать обратный звонок или консультацию с нашим специалистом. Мы свяжемся с вами в течении одного часа и ответим на все наши вопросы.

Написать нам
Отправить резюме
Новые изменения в «старый» Порядок…

Мы свяжемся с вами в течении 15 минут, чтобы уточнить всю необходимую информацию по вашему запросу.

Заказать "Скорая помощь по охране труда при несчаcтном случае на производстве."

Вы можете заказать обратный звонок или консультацию с нашим специалистом. Мы свяжемся с вами в течении одного часа и ответим на все наши вопросы.

Заказать - Аутсорсинг охраны труда

Мы свяжемся с вами в течении 15 минут, чтобы уточнить всю необходимую информацию по вашему запросу.