Лекція – охорона праці та пожежна безпека в україні – основні законодавчі вимоги

30 Червня 2020

ЗМІСТ

 1. ОСНОВНІ СТАТУТНІ ВИМОГИ
 2. ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ
 3. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ
 4. ТРЕНІНГИ, ПРОВЕДЕНІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
 5. ПІДГОТОВКА КАДРІВ У КОМПАНІЇ
 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ЗАХИСНИМ
 7. СЛУЖБА МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 8. УРЯДОВІ ДОЗВОЛУ
 9. ДЕРЖАВНІ ІНСПЕКЦІЇ
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ КОМПАНІЇ

1. ОСНОВНІ СТАТУТНІ ВИМОГИ

Закон України «Про охорону праці» регулює питання безпеки персоналу в Україні. Закон встановлює обов’язки роботодавця, працівника та служби охорони праці по відношенню один до одного.

Ці відносини такі:

 1. Роботодавці зобов’язані надавати робочі місця, які є вільними від відомих небезпек, які можуть завдати шкоди здоров’ю їх співробітників або будь-яким чином загрожувати їх життю.
 2. Працівники зобов’язані дотримуватися правил безпеки, встановлені їх роботодавцем.
 3. Служба охорони праці несе відповідальність за організацію процесу створення сприятливих умов на робочому місці і контроль за дотриманням встановлених правил.

Питання пожежної безпеки в Україні регулюються низкою законодавчих актів. Основні з них такі:

 1. Кодекс цивільного захисту України.
 2. Правила пожежної безпеки України.
 3. Державні будівельні кодекси України (ДБН).

Кодекс визначає основні напрямки діяльності організацій в галузі пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки встановлюють більш конкретні вимоги до протипожежного захисту будівель і споруд. Державні будівельні норми встановлюють вимоги до проектування будівель, систем евакуації, протипожежного обладнання.

Вимоги міжнародних стандартів безпеки ISO можуть застосовуватися, але не є обов’язковими в Україні. Місцеві законодавчі акти має пріоритет перед міжнародними стандартами.

2. ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

Обов’язки компанії в області охорони праці:

Для створення оптимальних умов на робочих місцях і виконання вимог законодавства керівництво компанії має вирішити такі завдання:

 1. Розробити та впровадити внутрішню документацію підприємства в галузі охорони праці (положення, інструкції та програми).
 2. Розподіліть завдання в галузі безпеки персоналу серед менеджерів.
 3. Провести тренінг для менеджерів в спеціалізованому навчальному центрі.
 4. Провести тренінги серед співробітників за розробленими внутрішніми документами.

Обов’язки компанії в галузі пожежної безпеки:

Для дотримання Правил пожежної безпеки компанія повинна зробити наступне:

 1. Зареєструвати декларацію про початок робіт в органах пожежного нагляду.
 2. Розподілити завдання в галузі пожежної безпеки серед менеджерів.
 3. Провести тренінг для менеджерів в спеціалізованому навчальному центрі.
 4. Забезпечити будівлі компанії необхідною кількістю вогнегасників.
 5. Проводити тренінги серед персоналу за процедурою евакуації.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

3. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ

Внутрішня документація суспільства повинна включати такі документи:

1. Положення.

1.1. Положення про систему управління охороною праці.

1.2. Положення про службу охорони праці.

1.3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

1.4. Положення про обов’язки осіб, уповноважених трудовим колективом здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці.

2. Інструкції.

3. Замовлення.

4. Процедури і програми.

5. Навчання облікових книгах.

1.1. Положення про систему управління охороною праці.

Це положення встановлює цілі, які організація прагне досягти в області безпеки персоналу, методи досягнення цих цілей, а також методи контролю на шляху досягнення цих цілей. Положення також встановлює області компетенції менеджерів і служб, а також їх взаємодію.

1.2. Положення про службу охорони праці.

У цьому документі описуються обов’язки і технічні можливості служби охорони праці або працівника, який виконує її функції.

1.3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Дане положення визначає порядок проведення інструктажів для працівників, а також спеціальні тренінги для менеджерів в навчальних центрах.

1.4. Положення про обов’язки осіб, уповноважених трудовим колективом здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці.

Відповідно до законодавства трудовий колектив має право брати участь в управлінні системою охорони праці суспільства. Для цього співробітники компанії вибирають представника на загальних зборах, який буде стежити за діями менеджерів по забезпеченню безпечних умов праці і відстоювати інтереси працівників від роботодавця.

Такі положення визначають механізм цих взаємодій.

2. Інструкції

Інструкції повинні містити опис основних принципів безпечної роботи для конкретної професії, якщо робота на цій посаді передбачає будь-які дії або операції, які можуть призвести до травми.

Якщо посаду працівника не пов’язана з професійними ризиками травми, такий працівник повинен отримати інструкції про тип робіт або обладнання, які він / вона використовує.

3. Замовлення

Замовлення компанії розподіляють функціональні обов’язки в галузі контролю, відповідальності та інших взаємодій в системах охорони праці та пожежної безпеки. Замовлення повинні визначати зони відповідальності за документообіг, інструкції, звернення з обладнанням і контроль персоналу.

Якщо в замовленні не вказані обов’язки, перераховані вище, то відповідно до закону такі обов’язки автоматично покладаються на керівника компанії.

4. Процедури і програми.

Компанія повинна розробити спеціальні програми навчання для своїх співробітників з безпечних методів роботи (така програма повинна включати перелік питань, які повинні бути вивчені, і такі питання розкриті в тексті інструкцій), порядок дій у разі пожежі, інші процедури і програми відповідно до основними ризиками компанії.

5. Навчання облікових книгах.

Інструкції, тренінги або брифінги, а також інші періодичні заходи повинні реєструватися в реєстраційних книгах, підписаних людьми, які брали участь в таких напрямках, тренінгах або брифінгах.

Ці записи повинні вважатися доказом того, що співробітники знайомі з правилами безпеки, що встановлені компанією.

4. ТРЕНІНГИ, ПРОВЕДЕНІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ

Керівники, що відповідають за безпеку, проходять навчання в спеціальних навчальних центрах відповідно до своїх сферами відповідальності.

Найбільш поширеними сферами відповідальності є наступні:

 • Загальні питання охорони праці (даний навчальний курс розроблений для керівників компаній та керівників підрозділів)
 • Пожежна безпека
 • Електробезпека
 • Безпека автомобіля
 • Робота на складах з використанням вантажної техніки

Також штат встановив перелік робіт, за якими працівники повинні проходити спеціальну підготовку в навчальному центрі. Як правило, це роботи з використанням технологічного обладнання або виробничих процесів.

Компанія оплачує навчання своїх співробітників в навчальних центрах.

5. ПІДГОТОВКА КАДРІВ У КОМПАНІЇ

Відповідно до чинного законодавства персонал повинен пройти навчання з охорони праці і пожежної безпеки в наступних випадках:

 1. В процесі підбору персоналу.
 2. У період працевлаштування (з встановленою періодичністю).

Періодичність повторних брифінгів встановлюється державою.

Співробітники, чия робота не пов’язана з ризиком отримання травми, повинні проходити навчання кожні шість місяців. Співробітники, чия робота пов’язана з ризиком отримання травми – кожні три місяці.

Тренінги з пожежної безпеки проводяться один раз на рік. Якщо підприємство виконує пожежонебезпечні роботи або надає пожежонебезпечні послуги – кожні шість місяців. Тренінги з охорони праці та пожежної безпеки можуть проводитися спільно.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ЗАХИСНИМ УСТАТКУВАННЯМ.

Співробітники, які виконують:

 1. Роботи, пов’язані з ризиком забруднення,
 2. Робота на відкритому повітрі повинна бути забезпечена спеціальним одягом за рахунок коштів підприємства.

Якщо працівник виконує роботи, пов’язані з ризиком отримання травми або шкідливих або небезпечних факторів, компанія повинна надати таким працівникам засоби захисту від цих чинників.

Одяг та захисні засоби, видані працівникові, є власністю компанії.

Порядок надання одягу та засобів захисту встановлюється документом, який називається: «Вимоги до засобів індивідуального захисту, що використовуються на роботі (НПАОП 0.00-7-17-18)»

7. СЛУЖБА МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Перелік робочих місць і професій, за якими працівник повинен пройти медичний огляд при прийомі на роботу, встановлюється державою в документі: «Порядок проведення медичних оглядів окремих категорій працівників». (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246)

Якщо працівник збирається виконувати роботи, зазначені в Додатку 5, або для контакту з речовинами, переліченими в Додатку 4 до цього документу, він повинен бути оглянутий медичною комісією і отримати дозвіл на виконання таких робіт до прийому на роботу.

Частота повторних медичних оглядів також вказана в цьому документі. Найчастіше це раз на рік або раз на два роки.

Медичні огляди оплачуються компанією.

8. УРЯДОВІ ДОЗВОЛУ

Існує два типи урядових дозволів:

 1. Дозволи від державної служби праці.
 2. Дозволи від органів пожежної охорони.

Дозволи від державної служби праці повинні бути отримані в разі використання обладнання, яке може викликати підвищені ризики при його експлуатації, або в разі виконання робіт, які можуть викликати підвищені ризики для їх виконавців, а також третіх осіб.

Перелік такого обладнання і таких робіт встановлюється державою в «Порядку видачі дозволів на роботи з підвищеним ризиком і на експлуатацію (використання) машин, механізмів, устаткування високого ризику» (затверджених Постановою № 1107 Кабінет Міністрів України від 26 жовтня 2011 року)

Якщо компанія виконує таку роботу або використовує обладнання, вказане в Додатках 2 і 3 до цієї Процедурі, компанія повинна отримати офіційний дозвіл на цю роботу.

Якщо компанія виконує роботи або використовує обладнання, вказане в Додатках 4 та 5, компанія повинна заявити про виконання такої роботи.

Декларація являє собою письмове повідомлення державних органів про певних діях або операціях. Декларація може бути подана в електронному вигляді на сайті державної служби праці.

Дозвіл пожежної інспекції – це декларація, в якій компанія гарантує відповідність своїх приміщень правилам пожежної безпеки.

Цей тип декларації також можна подати в електронному вигляді на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Порядок заповнення і реєстрації такої декларації описано в розділі «Порядок подачі і реєстрації декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (затверджений Постановою №. 80 Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року).

9. ДЕРЖАВНІ ІНСПЕКЦІЇ

Аудити безпеки підприємств зазвичай проводяться:

 1. Державна служба праці.
 2. Державна аварійна служба (протипожежні органи).

Такі перевірки можуть бути плановими і позаплановими.

Періодичність проведення планових перевірок державною службою праці встановлюється в залежності від класу ризику, наданого підприємству:

 • компанії з низьким рівнем ризику – один раз в 5 років,
 • з середнім класом ризику – один раз на 3 роки,
 • з високим класом ризику – один раз на 2 роки.

Частота проведення планових перевірок пожежними органами також встановлюється в залежності від класу ризику:

 • компанії з низьким рівнем ризику – один раз в 5 років,
 • з середнім класом ризику – один раз на 2 роки,
 • з високим класом ризику – один раз на рік.

Списки компаній, що підлягають перевірці в наступному році, публікуються в кінці поточного року на сайті inspections.gov.ua.

Компанія повинна бути повідомлена поштою за 10 днів до прибуття інспекторів.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ДО ДЕРЖАВИ

За порушення вимог законодавства в галузі охорони праці та пожежної безпеки можуть бути накладені штрафи на компанію або її керівників. Розмір такого штрафу встановлений в Кодексі про адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день адміністративний штраф за порушення стандартів охорони праці становить від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів.

У разі серйозних порушень, які призвели до нещасного випадку, травми або загибелі людей, керівники компанії можуть бути покарані кримінальним законодавством.

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

1. Якщо порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, суспільство / керівник / керуючий суспільства карається штрафом в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

2. Якщо порушення призвело до смерті або інших серйозних наслідків, компанія / керівник / менеджер компанії повинні бути покарані виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт, пов’язаних з підвищеним ризиком

1. Якщо порушення спричинило загрозу смерті або інших серйозних наслідків або завдало шкоди здоров’ю потерпілого – грошовий штраф в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

2. Якщо порушення призвело до загибелі людей або інших серйозних наслідків – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років.

Зворотний дзвінок

Ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію з нашим фахівцем. Ми зв’яжемося з вами протягом однієї години і відповімо на всі наші запитання.

Написати нам
Надіслати резюме
Лекція – охорона праці та пожежна безпека в україні – основні законодавчі вимоги

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Швидка допомога з охорони праці при нещасному випадку на виробництві.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Замовити - Аутсорсинг охорони праці

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.