Нові зміни до «старого Порядку»…

24 Лютого 2021

В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних

коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо…

М.Я. Азаров

Думаю, що приблизно під таким гаслом більшість інженерів з охорони праці сприйняли зміни до Постанови КМУ №1107, який було прийнято рік тому.

Скасування необхідності отримувати більшість дозволів на роботи підвищеної небезпеки та переведення їх в декларації сильно спростило нам життя. Адже, поклавши руку на серце, отримання дозволу допомагало тільки експертно-технічним центрам, для яких це був пристойний заробіток. На стан охорони праці в компаніях воно ніяк не впливало. Відповідальні роботодавці і без цього папірця розуміли всю важливість заходів з охорони праці та забезпечували їх на достатньому рівні. Безвідповідальні ж роботодавці обирали експертно-технічний центр якомога «лояльніший» (благо їх було і є більш ніж достатньо) і, по суті, просто купували дозвіл, абсолютно не переймаючись реальним станом охорони праці в своїй компанії. У підсумку, відповідальні роботодавці викидали в нікуди гроші, які можна було витратити з більшою користю на поліпшення стану охорони праці в компанії.

Але минув рік, і все повернулося назад.

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 3 лютого 2021 року № 77  (далі – Постанова №77) вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (далі – Постанова № 1107), які наберуть чинності з 10.03.2021 р.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Що ж несуть нам нові зміни до «старого» Порядку? Давайте будемо розглядати.

Перше, що хочеться відмітити, що Постанова №77 – це окремий нормативно-правовий акт, який визначає перелік устаткування підвищеної небезпеки, на які необхідно буде отримувати дозвіл (Група А) чи декларувати (Група Б). Раніше перелік такого обладнання визначався додатками 3 та 7 до Постанови № 1107. Навіщо це було зроблено – не зрозуміло.

Порівняємо, на яке обладнання необхідно буде отримувати дозвіл:

Група А Постанови 77

(стало)

Додаток 3 до Постанови 1107

(було)

1. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.1. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” .
2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.2. Технологічне устаткування для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.
3. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.
4. Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.4. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27;

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025.

 
6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 
7. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників. 
8. Устаткування напругою понад 1000 В. 
9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні). 
10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055. 

Підсумуємо: було 4, стало 10.

Тепер порівняємо, на які роботи необхідно буде отримувати дозвіл:

Група А Додатку 2 до Постанови 1107 (стало)

Додаток 2 до Постанови 1107

(було)

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.
6. Виробництво піротехнічних виробів.6. Підземні та відкриті гірничі роботи.
7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо). 
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 
9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти. 
10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання. 
11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 
12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. 
13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин. 
14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин. 
15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях. 
16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. 
17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних. 
18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття. 
19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок. 
20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 
21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин. 
22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту. 
23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. 
24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами. 
25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі. 
26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях. 
27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації. 
28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи. 
29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. 
30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу. 

Підсумуємо: було 6, стало 30.

Як вам таке спрощення адміністративного тиску? Тільки робіт, на які необхідно буде отримувати дозвіл, стало в 5 разів більше!

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Давайте розглянемо, що нас зобов’язують декларувати.

Почнемо з обладнання:

Група Б Постанови 77

(стало)

Додаток 7 до Постанови 1107

(було)

1. Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, що не зазначені у групі А.1. Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.
2. Ковальсько-пресове устаткування.2. Ковальсько-пресове устаткування.
3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.4. Технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.5. Технологічне устаткування хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8.6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
7. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, але менша його граничного значення.7. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
8. Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536.9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
10. Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.
11. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.
 12. Технологічні транспортні засоби.
 13. Устаткування, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.

Було 13, стало 11.

 Тепер розглянемо роботи, які необхідно декларувати:

Група Б Додатку 2 до Постанови 1107 (стало)

Додаток 6 до Постанови 1107

(було)

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.1. Ремонт гідротехнічних споруд.
2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.2. Виробництво піротехнічних виробів.
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
5. Водолазні роботи.5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
7. Сейсморозвідка.7. Водолазні роботи.
8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.8. Маркшейдерські роботи.
9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.11. Роботи верхолазні та скелелазні.
12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
14. Гранулювання доменного шлаку.14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.15. Зварювальні роботи.
16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
17. Нанесення лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.”24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 25. Газополум’яні роботи.
 26. Роботи із збагачування корисних копалин.
 27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” .

Було 27, стало 24.

Як бачимо, загальна кількість робіт та устаткування підвищеної небезпеки, які необхідно декларувати, залишилася приблизно однаковою.

Але загальний перелік робіт та обладнання, на які необхідно отримувати дозвіл чи декларувати, значно розширився.

Ще одним питанням, яке слід відмітити, це зміна форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка встановлюється додатком 8 до Постанови №1107.

Головними змінами у формі декларації є конкретизація місця виконання робіт, наголошення на те, що страхування є добровільним та наголошення на проведення аудиту охорони праці.

Тепер місце виконання робіт визначається за: місцезнаходженням роботодавця, постійним місцезнаходженням об’єкта або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється. Це дозволяє поставити крапку у питанні зазначення місця виконання робіт для підприємств, які виконують роботи на різних об’єктах за договорами чи контрактами.

Думаю, багато моїх колег стикались з тим, що Держпраці вимагало зазначати договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди і повертало декларації без реєстрації мотивуючи тим, що таке страхування повинно бути обов’язково, оскільки у формі декларації є посилання на наявність договору страхування. Тепер у тексті Декларації наголошується, що страхування є добровільним.

І головна зміна – тепер у формі декларації з’явилося посилання на аудит з охорони праці який передбачено ст. 13 Закону України «Про охорону праці».

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем


Але на даний час законодавством України не визначено поняття «аудит з охорони праці» та не встановлено порядок його проведення. Тому не зрозуміло, яким чином суб’єкти господарювання повинні цей аудит проводити. З пояснення, наведеного у підряднику форми декларації, виходить, що суб’єкт господарювання повинен своїм наказом призначити проведення аудиту (але що потрібно в тому наказі зазначити – невідомо), а також скласти висновок за результатами проведеного аудиту (при цьому ні зміст, ні форма цього висновку не встановлені). А формулювання по тексту декларації «…та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів» викликає питання про необхідність перераховувати вжиті за результатом аудиту заходи.

Як бачимо, ті зміни, що відбулися на початку року і були спрямовані на лібералізацію відносин у сфері охорони праці, було перекреслено. Наші керманичі замість того, щоб працювати у напрямку впровадження ризик-орієнтованого підходу, яким користується увесь прогресивний світ, повернулися до старого «совкового» наглядового принципу. Папірець під назвою «Дозвіл» і далі буде вирішувати, спроможне чи не спроможне підприємство здійснювати свою господарчу діяльність та наповнювати бюджет країни.

Памятайте, що кожен має право на здорові і безпечні умови праці.

Бережіть себе!

Автор – Андрій Лебединець.

Супервайзер проектів. 

Зворотний дзвінок

Ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію з нашим фахівцем. Ми зв’яжемося з вами протягом однієї години і відповімо на всі наші запитання.

Написати нам
Надіслати резюме
Нові зміни до «старого Порядку»…

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Швидка допомога з охорони праці при нещасному випадку на виробництві.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Замовити - Аутсорсинг охорони праці

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.