Охорона праці: що повинно бути на підприємстві? Чек-лист.

29 Липня 2022

Гарна новина: на період дії воєнного стану інспектори Держпраці не проводять планових перевірок підприємств з охорони праці. Друга гарна новина: це означає, що в нас є достатньо вільного часу, щоб підготуватися до їх візиту, “когда наши танки въедут в Москву” (с).

По-перше, вони можуть повернутися, по-друге, вони задали певний стандарт, якою має бути система охорони праці на підприємстві.

Законодавство України з охорони праці складається з Закону України “Про охорону праці” та купи підзаконних актів (нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), постанови КМУ, санітарні норми, накази міністерств тощо), які уточнюють положення цього закону.

Оскільки кожна компанія по-своєму унікальна – універсального рецепта “як зробити все з охорони праці” немає. Однак, основні вимоги схожі.

Документацію, яка повинна бути на підприємстві, можна розділити на наступні блоки:

 1. Дозвільні документи;
 2. Положення;
 3. Інструкції;
 4. Накази;
 5. Навчання відповідальних осіб та робітників;
 6. Інструктажі;
 7. Атестація робочих місць;
 8. Матеріали медоглядів;
 9. Матеріали нещасних випадків;
 10. Інші документи.

Дозвільні документи

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Дозвільні документи поділяються на два типи – дозволи та декларації. Вони видаються або на обладнання, або на роботи підвищеної небезпеки.

Щоб зрозуміти, чи виконуються на вашому підприємстві роботи, на які необхідно отримати дозвіл та/або подавати Декларацію, дивимось постанову КМУ №1107.

Щоб зрозуміти, чи експлуатується на вашому підприємстві обладнання, на яке потрібно отримувати дозвіл та/або подавати Декларацію, дивимось постанову КМУ №77.

Положення

Положення описують елементи системи управління охороною праці. Як правило, вони розробляються на базі типових положень.

Що має бути на кожному підприємстві:

 1. Положення про Систему керування охороною праці – ст. 13 Закону України “Про охорону праці”. Кожне підприємство розробляє його індивідуально, в ньому прописується порядок організації та функціонування системи керування охороною праці. Вимоги до оформлення та наповнення цього положення немає.
 2. Положення про Службу охорони праці – ст. 15 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”. В положенні прописуються задачі, права та обов’язки служби охорони праці підприємства, а також її склад.
 3. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці – ст. 18 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. У ньому прописується порядок організації проведення навчання та інструктажів з охорони праці.
 4. Положення про діяльність уповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праціст. 42 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.11-07 “Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”. В ньому прописуються права та обов’язки уповноваженого з охорони праці.

На підприємстві можуть розроблятися та інші положення, які регламентують, наприклад: порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, порядок організації та проведення медоглядів, порядок видачі нарядів-допусків тощо.

Інструкції

Інструкції це локальні документи підприємства, вони містять обов’язкові для виконання вимоги до охорони праці.

Вимоги до оформлення, складання, організації обліку та видачі інструкцій прописані в НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.

Інструкції з охорони праці (ІОП) бувають двох видів:

 • для професії (дивимось штатний розклад) або
 • для виду робіт (дивимось перелік обладнання, яке використовуємо, або технологічні процеси).

В чому різниця? В інструкції для професії ми розміщуємо вимоги до тих видів робіт, які виконує людина на своєму робочому місці у межах своєї професії. При цьому вона може час від часу використовувати обладнання, яке одночасно з нею можуть використовувати інші робітники.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Наприклад, у вашому штатному розкладі є позиція водій навантажувача, а у переліку обладнання є той самий навантажувач. В цьому випадку вам буде достатньо однієї інструкції – “Інструкція з охорони праці для водія навантажувача”. Але якщо у вас в штатному розкладі немає водія навантажувача, а навантажувач використовують вантажники, тоді ваш набір інструкцій буде складатися з двох позицій – “ІОП для вантажника” плюс “ІОП для виконання робіт на навантажувачі”. Такий підхід дає можливість розширяти перелік осіб, які використовують обладнання. Таким чином, усі робітники, хто пройшов інструктаж за інструкцією для водіїв навантажувача та має допуск для такої роботи (не забуваємо про навчання, медогляди тощо), можуть користуватися навантажувачем без внесення змін в їх інструкції з охорони праці.

Розроблені інструкції вводяться у дію наказом по підприємству (див. зразок наказу нижче) та реєструються у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена у додатку 4 НПАОП 0.00-4.15-98.

Екземпляри інструкцій видають керівникам структурних підрозділів, керівникам робіт або іншим посадовим особам, які проводять інструктажі на підприємстві. Факт видачі інструкцій реєструється в Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена в додатку 5 НПАОП 0.00-4.15-98.

Накази

Накази також діляться на дві категорії: одні вводять у дію локальні документи, такі як положення та інструкції, а інші – призначають когось відповідальним, наприклад, за технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання.

Мінімальний набір необхідних наказів:

 • про затвердження положень з охорони праці (завантажити зразок);
 • про створення Служби охорони праці (завантажити зразок);
 • про організацію роботи з охорони праці (завантажити зразок);
 • про затвердження інструкцій з охорони праці (завантажити зразок);
 • про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки та таких, де є необхідність у професійному доборі (завантажити зразок);
 • про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці (завантажити зразок);
 • про призначення відповідального за… (вимоги про необхідність призначити відповідальну особу, як правило, прописані у відповідних НПАОП).

Навчання відповідальних осіб та робітників

Порядок організації та проведення навчання з охорони праці прописується у Положенні про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці. Воно розробляється на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

Відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05, ряд співробітників підприємства періодично раз на три роки мають проходити навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в навчальному центрі.

Хто саме проходить навчання:

 • керівник підприємства,
 • спеціалісти служби охорони праці,
 • керівники структурних підрозділів (керівники робіт),
 • інші посадові особи, які відповідають за охорону праці,
 • члени комісії з перевірки знань з охорони праці.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Якщо на підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки або роботи, де є потреба у профдоборі, то всі робітники, які виконують такі роботи, мають щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань за відповідним НПАОП.

Наприклад, ті, хто виконує роботи на висоті понад 1,3 метра, мають проходити спеціальне навчання за НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.

Які роботи належать до робіт з підвищеною небезпекою або роботам, де є необхідність у профдоборі, можна подивитися тут й тут.

Інструктажі з охорони праці

Види та порядок проведення інструктажів з охорони праці прописуються у Положенні про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Воно розробляється на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться за програмою вступного інструктажу (завантажити зразок) та реєструється в Журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, форма якого наведена у додатку 5 НПАОП 0.00-4.12-05.

Інструктажі на робочому місці (первинний та повторний) проводяться за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці та реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, форма якого наведена у додатку 6 НПАОП 0.00-4.12-05.

Позаплановий інструктаж також реєструється у тому ж журналі, причина його проведення вказується окремо.

Цільовий інструктаж, як правило, реєструється у відповідному нараді-допуску.

Матеріали проведення атестації робочих місць за умовами праці

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (АРМ) регулюється постановою КМУ № 442 від 01.08.1992 р. “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Які документи, що підтверджують проведення АРМ, мають бути на підприємстві:

 • наказ про створення комісії для проведення АРМ;
 • протоколи засідань цієї комісії;
 • перелік робочих місць, на яких необхідно провести АРМ;
 • фотографії робочих місць та листи спостережень з хронометражем робочого часу;
 • протоколи проведення лабораторно-інструментальних досліджень факторів
 • виробничої середи;
 • карта умов праці за визначеними для АРМ робочими місцям;
 • наказ про затвердження результатів АРМ;
 • перелік заходів з покращення умов праці на робочих місцях, умови праці на яких за результатами АРМ визначені як шкідливі або тяжкі.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Матеріали проведення медичних оглядів на підприємстві

Порядок проведення медоглядів регулюється наказом МОЗ №246 от 21.05 2007 г. “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

Які документи, що підтверджують проведення медоглядів, мають бути на підприємстві:

 • Акт визначення категорій робітників, що підлягають медичним оглядам (додаток 1 Наказу № 246). Цей Акт складається у Держпраці на основі штатного розкладу підприємства та матеріалів проведеної АРМ. Його потрібно узгодити з Держпраці до 1 грудня;
 • узгоджені з Держпраці списки робітників, що підлягають проходженню медичного огляду (додаток 2 Наказу № 246);
 • медичні довідки про проходження медогляду на кожного робітника (додаток 8 Наказу № 246);
 • заключний акт про проведення медичного огляду, його видає медзаклад, який проводив медогляд (додаток 9 Наказу № 246);
 • для первинних медоглядів – направлення на первинний медогляд з відміткою про придатність робітника до виконуваної роботи (додаток 3 Наказу № 246).

Матеріали розслідування нещасних випадків на підприємстві

Порядок розслідування нещасних випадків на підприємстві регулюється постановою КМУ № 337 від 17.04.2019 р. “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.

Усі нещасні випадки розслідуються та оформлюються відповідно до цього Порядку та реєструються в Журналі реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві), форма якого наведена у додатку 26 Порядку.

Навіть якщо у вас на підприємстві не було нещасних випадків, зробіть пустий журнал. Най буде.

Інші документи:

 • норми видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Складаються виходячи з типових галузевих норм. Якщо норми для вашої діяльності не прописані, ви можете самі розрахувати для себе засоби захисту на основі обліку ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ. Таблиці оцінки ризику ви знайдете у додатку №4 НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Результати підбору ЗІЗ закріплюєте наказом по підприємству;
 • картки обліку видачі ЗІЗ (форма картки наведена у додатку 1 НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”);
 • програми стажування для конкретних професій.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Після перевірки документів інспектор Держпраці відправляється з ознайомчою екскурсією приміщеннями вашого підприємства.

На що він зверне увагу:

 1. Технічний стан обладнання. Сюди відноситься наявність паспортів, технічної документації на обладнання, відмітки про проходження технічних оглядів, порядок проведення технічного обслуговування тощо. Конкретний перелік питань визначається відповідними НПАОП.
 2. Наявність та стан засобів колективного та індивідуального захисту. ЗІЗ використовуються робітниками для запобігання або зменшення впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів.
 3. Наявність знаків безпеки, розмітки, інформаційних плакатів та табличок. Знаки безпеки призначені для інформування робітників про наявність у робочій зоні шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Вони забороняють дії, які можуть бути шкідливими, або дають вказівки по забезпеченню безпеки при виконанні робіт.

Перевірити наявність документів, що перераховані у статті, ви можете за чек-листом (завантажити чек-лист).

Щоб розуміти, які саме вимоги з охорони праці ви маєте виконати, ознайомтеся з НПАОП.

Повний перелік чинних НПАОП вказаний в “Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці”. Оберіть та вивчіть ті НПАОП, які стосуються до вашого виду діяльності.

Також можете скористатися рекомендаціями Держпраці, де вказані основні вимоги НПАОП в залежності від виду діяльності підприємства.

Якщо у вас залишилися питання або ви хочете бути на 100% впевненими в охороні праці на вашому підприємстві – телефонуйте нам!

Євгеній Білий

Інженер з охорони праці

Зворотний дзвінок

Ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію з нашим фахівцем. Ми зв’яжемося з вами протягом однієї години і відповімо на всі наші запитання.

Написати нам
Надіслати резюме
Охорона праці: що повинно бути на підприємстві? Чек-лист.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Швидка допомога з охорони праці при нещасному випадку на виробництві.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Замовити - Аутсорсинг охорони праці

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.