ОПИС ПОСЛУГИ

Політика конфіденційності персональних даних

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Консалтинговий центр RACIO. , (Далі – Сайт) розташований на доменному імені https://ohrana-truda.kiev.ua/ (а також його доменах), може отримати про Користувача під час використання сайту https://ohrana-truda.kiev.ua/ ( а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 1.1.1. « Адміністрація сайту » (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом Консалтинговий центр RACIO. , Що діють від імені ТОВ “Расіо”, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. 1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних). 1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави. 1.1.5. «Сайт Консалтинговий центр RACIO. »- це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): https://ohrana-truda.kiev.ua/ , а також його доменах. 1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Консалтинговий центр RACIO., А також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації 1.1.5. «Користувач сайту Консалтинговий центр RACIO. »(Далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту Консалтинговий центр RACIO. , За допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту Консалтинговий центр RACIO. . 1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. 1.1.8. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на Сайт. 1.1.9. «Товар» – продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Консалтинговий центр RACIO. Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Консалтинговий центр RACIO. . 2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту Консалтинговий центр RACIO .. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Консалтинговий центр RACIO .. 2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. 3. Предмет політики конфіденційності 3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті Консалтинговий центр RACIO., При підписці на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні замовлення. 3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Консалтинговий центр RACIO. і включають в себе наступну інформацію: 3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача; 3.2.2. контактний телефон Користувача; 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) 3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності) 3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності) 3.2.6. фотографію (при необхідності). 3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок: – IP адреса; – інформація з cookies; – інформація про браузер – час доступу; – реферер (адреса попередньої сторінки). 3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту , що вимагають авторизації. 3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем. 3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях: 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Консалтинговий центр RACIO. для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій. 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту Консалтинговий центр RACIO .. 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Консалтинговий центр RACIO., Надання послуг і обробки запитів і заявок від Користувача. 4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства. 4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Консалтинговий центр RACIO., Якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті. 4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту Консалтинговий центр RACIO .. 4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту Консалтинговий центр RACIO .. 4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку (в тому числі електронної), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Консалтинговий центр RACIO., Включаючи доставку товару, документації або e-mail повідомлень. 5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України. 5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право: 6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту Консалтинговий центр RACIO., І давати згоду на їх обробку. 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. 6.2. Адміністрація зобов’язана: 6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності. 7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення. 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу. 7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача. 7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства РФ, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів. 7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. Д.), До якої він може мати доступ як до частини сайту Консалтинговий центр RACIO., Несе особа, яка надала таку інформацію . 7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту Консалтинговий центр RACIO., Може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Консалтинговий центр RACIO .. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за исключени ем випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди. 7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті Консалтинговий центр RACIO.) Допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Сайт. 7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Консалтинговий центр RACIO. або переданих через нього. 7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті. 7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Консалтинговий центр RACIO., Включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору). 8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії. 8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд Арбітражного суду м Київ. 8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача. 9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Консалтинговий центр RACIO., Якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: info@ohrana-truda.kiev.ua 9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ohrana-truda.kiev.ua/ua/politika/ Оновлено: 02.12.2019 року м Київ, ТОВ “РАСІО”

ВІДГУКИ ПРО КОМПАНІЮ В GOOGLE BUSINESS

  review rating 5  Работаю в большой компании. Данная компания проводит разные тренинги для нас каждные 6 мес. Особое спасибо Александру Ратию. У него редкий талант - он так прикольно умеет подать материал и настолько увлекательно расказывает, что его хочется слушать и это интересно.

  thumb Юрий Введенский
  2/07/2020

  review rating 5  Спасибо большое Максиму за проведенный инструктаж! Действительно мастер своего дела! Было очень интересно и поучительно! Были моменты смешные и жизненные! Час прошёл как 10 минут! Рекомендую компанию RACIO, а главное что бы инструктаж проводил Максим!

  thumb Каріна Лисенко
  12/17/2019

  review rating 5  Огромное спасибо организации РАСИО за квалифицированную помощь, консультации и сопровождение проверки Держпраці. Сотрудники РАСИО очень компетентны и отлично знают, как правильно организовать работу по охране труда на предприятии согласно законодательству. Отдельная благодарность специалисту Татьяне. РАСИО -Рекомендуем!!!

  thumb Таня Литв.
  12/06/2019

  review rating 5  Огромное спасибо фирме RACIO за высокий профессионализм! Заказали сделать для нашей фирмы все, что касается охраны труда под ключ. Все было сделано очень оперативно и на высоком профессиональном уровне! Приятно с Вами работать!

  thumb Леся Кравченко
  11/05/2019
наші клієнти
SEB logo
droneua
sumitomo
logo ффу продакшн
logo legrand
logo michelin
logo voltenergo group
logo пром-техно группа
logo biocodex
logo ebs
logo artmall
logo київреклама
Tate Lyle-logo
3M_ ogo
logo linde material handling
takeda logo
novo nordisk logo
SEB logo
 • ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
 • Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7
 • 044 364 38 30

Letter of recommendation

 

PJSC “SEB Corporate Bank” during cooperation with “RACIO.” Company (ohrana-truda.kiev.ua) represented by the Spacialist of Labour Defense and Industrial Safety Oleksandr Ratia has received high-quality and competent advice on labour defense and fire prevention.

We would like to note efficient work of this company and its orientation on real business decisions.

Judging by results of our cooperation, we consider it possible to recommend “RACIO.” (ohrana-truda.kiev.ua) as a reliable and professional partner in the area of labour safety and fire prevention.

Original letter of recommendation

 • Chairman of the Board of PJSC "SEB Corporate Bank"
 • Nils Lennart Kristian Andersson
solgar
toyota
ukrainian red cross
jcb
scalors
red hat
ravak
pp auto aktiv
promenada
prime land
marygold
Запитати спеціаліста

Якщо ви не знайшли на нашому сайті потрібної вам інформації або ваша проблема підпадає одразу під декілька категорій – ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію із нашим фахівцем. Ми зв’яжемося із вами протягом однієї години і відповімо на усі наші запитання.

Вверх