Вогнегасники, кран-комплекти, щити: що відносять до первинних засобів пожежогасіння, та як їх обрати

Вогнегасники, кран-комплекти, щити: що відносять до первинних засобів пожежогасіння, та як їх обрати

21 Грудня 2022

У 2021 році ДСНС зареєструвала 79 457 пожеж. Унаслідок пожеж загинуло 1 853 людини, а матеріальні втрати склали 72 млрд 195 млн 660 тис. грн. Щодня в Україні, в середньому, виникало 236 пожеж. Тобто пожежі з самих різних причин виникають настільки часто, що до них справді варто бути готовими.

Згідно Правил пожежної безпеки України (п.3.6 розділ V), затверджених наказом МВС від 30.12.2014р. № 1417, первинні засоби пожежогасіння мають бути фактично на будь-якій території та в будь-якому приміщенні.

До первинних засобів пожежогасіння відносять:

 • Вогнегасники;
 • Пожежні кран-комплекти;
 • Ящики з піском;
 • Бочки з водою;
 • Покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу;
 • Пожежні відра, совкові лопати, пожежний інструмент, а саме: багор, лом, гак, сокира.

Вогнегасники: вибір типу і кількості

Кількість та тип вогнегасників залежить від площі приміщень, їх категорії щодо пожежної небезпеки, а також фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей речовин, що в них зберігаються або використовуються.

Типи вогнегасників

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

За формою вогнегасники бувають переносними та пересувними. Пересувні вогнегасники відрізняються від переносних тим, що в них велика маса вогнегасної речовини, через що вони котяться на колесах.

Щоб зорієнтуватися в тому, який саме підійде вам, звіртеся з:

 • переліком об’єктів, які мають бути оснащенні переносними вогнегасниками (Додаток 10)
 • переліком об’єктів, які мають бути оснащенні пересувними вогнегасниками (Додаток 11)

За типом вогнегасної речовини вогнегасники бувають:

 • Порошкові;
 • Водопінні;
 • Водяні;
 • Газові.

Кожен тип вогнегасника призначений для гасіння пожеж певних класів. Найпопулярніші — порошкові вогнегасники, бо вони придатні для гасіння більшості класів пожеж.

Класи пожеж

Пожежі поділяють на класи, в залежності від того, що може горіти:

 • Клас A — горіння твердих горючих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір).
 • Клас B — горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються.
 • Клас C — горіння газоподібних речовин.
 • Клас D — горіння металів та їх сплавів.
 • Клас F — горіння рослинних та тваринних олій і жирів в обладнанні для приготування їжі.
 • Клас E — пожежі пов’язані з горінням електроустановок.

Як типи вогнегасників співвідносяться з класами пожеж

Щоб зрозуміти, який вогнегасник підходить для гасіння пожежі свого класу, звіртеся з таблицею нижче.

Придатність
переносних і пересувних вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур їх експлуатації

Тип вогнегасникаПерелік класів пожеж*
АВСDFЕ
Порошковий+++++
Водопінний++**
Водяний++***+******
Газовий++

* Класи пожеж.
** Використання, небезпечне для життя людини.
*** Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.
**** Для водяних вогнегасників із зарядом води з сольовими добавками, що забезпечує гасіння пожеж класу F.
Знак “+” означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак “-” означає непридатність для гасіння пожежі цього класу.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Категорія приміщень

Щоб розрахувати категорію приміщення, скористуйтеся ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Цей документ потребує неабияких математичних навичок, а в спрощеному вигляді класифікує приміщення так:

Категорія А – вибухопожеженебезпечна. Горючі гази, легкозаймисті рідини (ЛЗР) з температурою спалаху не більше 28оС в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.

До приміщень категорії А належать склади балонів з горючими газами, склади ЛЗР, склади карбіду кальцію, малярні цехи, де використовуються нітрофарби, лаки та нітроемалі.

Категорія Б – вибухопожеженебезпечна. Горючий пил або волокна, ЛЗР з температурою спалаху більше 28 оС та горючі рідини в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші.

До категорії Б належать кисневі станції, малярні цехи, де використовують оліфу та олійні лаки, склади гасу, нафти, мазуту тощо.

Категорія В – пожежонебезпечна. Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (у тому числі пил і волокна), здатні при взаємодії з водою, повітрям або одне з одним лише горіти за умови що приміщення, в яких вони знаходяться, не відносяться до категорій А і Б.

До категорії В належать паливно-мастильні склади, деревообробні цехи, склади вугілля, приміщення обчислювальних центрів, цехи складання печатних плат.

Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюють або утилізують як паливо.

До категорії Г належать кузні, котельні, ливарні, зварювальні і термічні цехи.

Категорія Д. Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.

До категорії Д належать механічні майстерні, цехи холодної обробки металу, повітродувні станції, склади металу.

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Кількість вогнегасників

Потрібна кількість вогнегасників також залежить від площі та класу можливої пожежі, категорії приміщення та типу обраних вогнегасників. Кількість розраховується за допомогою документу Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. Вибираємо тип вогнегасника, оцінюємо площу та категорію приміщення, звертаємо увагу на заряд вогнегасної речовини (кг) і розуміємо, яка кількість необхідна.

 • Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 4.
 • Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 5.
 • Норми належності газових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 6.

Наприклад, у нас склад з площею 466 м-2, дивимось норми порошкових вогнегасників, приміщення категорії В, площа 300-500 м-2 включно, і виходить, що нам потрібно 6 порошкових вогнегасників із вогнегасною речовиною 5 кг. Такі вогнегасники скорочено позначаються ВП-5. Або ми хочемо закупити на дану площу один-два вогнегасники, і це перекриють 2 вогнегасники із вогнегасною речовиною від 20 кг (від ВП-20 і вище).

Крім того, треба мати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше в таких приміщеннях:

 • на 20 м-2 площі в офісах з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;
 • на 50 м-2 площі в архівах, бібліотеках, музеях.

Як розміщувати вогнегасники

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Переносні вогнегасники потрібно розміщувати так:

 • вішати на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення;
 • установлювати в шафи пожежних кран-комплектів, спеціальні тумби, на надійно закріплені підставки, на підлозі, у пожежні щити (стенди).

Місце розташування вогнегасників треба відмічати знаками, наприклад:

Знаки мають бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень. Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати: 15 м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 20 м — для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та споруд. Вогнегасники, розташовані поза приміщень або в неопалювальних приміщеннях, та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 °С, на холодний період року необхідно переносити в опалюване приміщення. А там, де він стояв, потрібно залишити табличку — куди ми його перенесли, та відмітити це в журналі обліку вогнегасників. Кожен вогнегасник на підприємстві обліковується.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Огляд вогнегасників

Один раз на місяць такий огляд проводить відповідальний за пожежну безпеку. Під час огляду перевіряємо:
 1. чи загалом вогнегасник на місці?
 2. чи він візуально цілий та неушкоджений?
 3. чи не вибіг термін його технічного обслуговування?
Результати оглядів заносяться в журналі обліку вогнегасників (завантажити приклад).

Пожежні кран-комплекти

Пожежний кран-комплект призначений для гасіння пожеж. До нього входить кран (вентиль) та рукав з пожежним стволом. Кран-комплекти встановлюють на трубопроводі протипожежного водопостачання. Вимоги до кран-комплектів:
 • вони мають бути доступними та не заважати евакуації;
 • всі елементи з’єднання кран-комплектів повинні бути однотипними;
 • пожежний рукав має бути сухим, складеним в “гармошку” або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола. Не рідше одного разу на шість місяців його треба розгортати та згортати наново;
 • кран-комплекти треба розміщувати у шафках, що провітрюються та мають пломбу. В шафі повинно бути місце для двох вогнегасників. На дверцята шаф, де знаходяться вогнегасники, треба нанести знаки:
 • ззовні на дверцятах пожежних шафок після «ПК» треба вказати порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної служби;
 • раз на рік або частіше потрібно запускати у кран-комплектах воду, щоб перевірити працездатність. Результати перевірки реєструємо у журналі обліку
 • технічного обслуговування (завантажити зразок);
 • у неопалюваних приміщеннях узимку воду з внутрішнього протипожежного водопроводу потрібно зливати;
 • з порядком користування кран-комплекту потрібно ознайомити всіх працівників об’єкта;
 • якщо в неопалюваному приміщенні три та більше кран-комплекти, на сухотрубній мережі в утепленому місці на вводі необхідно встановити засувку з електроприводом. Відкривати засувку та запускати насос слід дистанційно.

Пожежні щити

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Пожежні щити (стенди) треба встановлювати на об’єктах з площею понад 200 м-2 з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м-2 захищуваної площі.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять:

 • вогнегасники – 3 шт.,
 • ящик з піском – 1 шт.,
 • протипожежне покривало – 1 шт.,
 • багор або лом та гак – 2 шт.,
 • лопати – 2 шт.,
 • сокири – 2 шт.

На пожежних щитах треба розміщувати саме ті засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в конкретному приміщенні. Їх визначає відповідальний за пожежну безпеку.

Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння треба пофарбувати у червоний колір, відмітити їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу «ПЩ».

Пожежні щити (стенди) повинні:

 • захищати вогнегасники від потрапляння прямих сонячних променів, а знімні комплектуючі виробів від використання не за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями);
 • бути зручними, щоб зняти та витягти інструменти з щита можна було швидко.

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Лопати, сокири, богри тощо, розміщені у пожежних щитах, потрібно періодично обслуговувати, а саме:

 • очищувати від пилу, бруду та слідів корозії;
 • відновлювати фарбування з урахуванням вимог стандартів;
 • випрямляти ломи та суцільнометалеві гаки після використання;
 • відновляти потрібні кути загострювання інструмента.

Пожежні покривала використовують для гасіння невеликих пожеж, якщо зайнялася речовина, що не горітиме без повітря. Вони мають бути не менше ніж 1 x 1 м, а в місцях застосування та зберігання легкозаймистих та горючих речовин мінімальні розміри пожежних покривал: 2 x 1,5 м і 2 x 2 м відповідно.

Бочки з водою встановлюють у виробничих, складських та інших приміщеннях, якщо там нема внутрішнього протипожежного водогону і є горючі матеріали, а також на території садибних, садових, дачних будинків. Їх кількість визначається з розрахунку одна бочка на 250-300 м-2 захищуваної площі.

Місткість бочок має бути не менше ніж 0,2 м-3 , їх потрібно укомплектовувати пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м-3.

Місткість ящиків для піску має бути 0,5, 1,0 або 3,0 м-3, їх треба укомплектувати совковою лопатою. Якщо відра – це частина пожежного стенда, їх місткість має бути не менше ніж 0,1 м-3. Ящики треба закрити, щоб в пісок не потрапляло сміття й атмосферні опади.

Пожежні щити, інвентар, інструмент, вогнегасники не повинні перешкоджати людям під час евакуації.

Якщо у вас залишились питання щодо пожежної безпеки, ми вас залюбки проконсультуємо.

Євгеній Білий
Інженер з охорони праці

Зворотний дзвінок

Ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію з нашим фахівцем. Ми зв’яжемося з вами протягом однієї години і відповімо на всі наші запитання.

Написати нам
Надіслати резюме
Вогнегасники, кран-комплекти, щити: що відносять до первинних засобів пожежогасіння, та як їх обрати

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Швидка допомога з охорони праці при нещасному випадку на виробництві.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Замовити - Аутсорсинг охорони праці

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.