Виробнича травма: як розслідувати

23 Лютого 2023

В Україні щороку на виробництві гинуть 400 людей, 4 тисячі травмується та приблизно 500 працівників отримують інвалідність. Як не дивно, найбільше травм у соціально-культурній сфері та торгівлі. Тож навіть безпечні, на перший погляд, сфери діяльності можуть нести в собі реальні ризики для працівників, і юридичні наслідки для їх керівників.

Нижче ви знайдете опис процедури розслідування нещасного випадку та пакет документів з прикладом їх заповнення.

Виробничий травматизм: що це?

Уявлення про виробничий травматизм складається з наступних загальноприйнятих тезисів:

Травма – це тілесне ушкодження: удари, переломи, поранення.

Виробнича травма – травма, отримана працівником на виробництві. Сукупність виробничих травм називають виробничим травматизмом.

З точки зору законодавства поняття виробничої травми не існує. Є нещасний випадок на виробництві, визначений Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим Постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок).

Ось визначення поняття “нещасний випадок”:

Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день.

Тобто не кожна травма є нещасним випадком, а розслідування потрібно тільки якщо постраждалий зазнав шкоди та не зміг наступного дня виконувати свої функціональні обов’язки.

Нещасний випадок може бути пов’язаним з виробництвом або ні. Для підприємства це впливає на відповідальність тих, хто може бути дотичними до причин травмування. А от постраждалий, якщо нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом, залишиться без компенсацій виплат на лікування з боку Фонду соціального страхування (тепер Пенсійного фонду України).

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Основні обставини, за яких нещасний випадок визнається пов’язаними з виробництвом:

 • виконання потерпілим посадових обов’язків, у тому числі у відрядженні;
 • перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці під час виконання посадових обов’язків чи робочих завдань з моменту прибуття на підприємство до відбуття, у тому числі в позанормовий час.

Повний же перелік обставин визначено у п. 52 Порядку.

Згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості травми поділяються на тяжкі та легкі.

Стався нещасний випадок: які перші кроки?

Коли стався нещасний випадок, постраждалий або свідки події повинні повідомити про нього безпосереднього керівника чи відповідального за охорону праці. Вони мають забезпечити надання домедичної допомоги всім потерпілим та негайно повідомити директору про те, що сталося.

Директор має протягом двох годин повідомити про нещасний випадок низку установ у будь-який спосіб, та не пізніше наступного робочого дня надати повідомлення (приклад) у паперовому вигляді.

Список установ залежить від того, чи буде розслідувати нещасний випадок комісія підприємства, або комісія Держпраці.

Комісія Держпраці розслідує такі нещасні випадки:

 • зі смертельними наслідками;
 • групові;
 • смерть працівника (наприклад інфаркт, інсульт) під час виконання трудових обов’язків;
 • з тяжкими наслідками та можливою інвалідністю;
 • випадки зникнення працівника під час роботи.

Повний перелік того, коли до розслідування має долучатися Держпраці у п. 10 Порядку.

Кому відправляти повідомлення
При розслідуванні комісією підприємства При розслідуванні комісією Держпраці

— територіальному органу Держпраці;

— територіальному органу Пенсійного фонду України;

— керівнику організації, на території якої стався нещасний випадок, якщо потерпілий є працівником іншої організації;

— керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

— уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

– органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

— місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);

— органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню;

— органу поліції (у разі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

* Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органу Держпраці, зазначаються кандидатури представників підприємства та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

Комісія підприємства може розслідувати нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, зокрема з можливою інвалідністю, якщо територіальний орган Держпраці надає письмове доручення протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення. Якщо такого доручення немає, щоб не гаяти час, можна надіслати додатковий запит до Держпраці на розслідування Комісією підприємства (приклад).

Важливо зберегти обстановку на робочому місці та обладнання такими, якими вони були на момент нещасного випадку до прибуття комісії з розслідування. Однак це потрібно робити лише у тих випадках, коли ніщо не загрожує життю та здоров’ю інших працівників.

Комісія з розслідування: що має робити

Потрібна консультація з охорони праці?

Поговорити з фахівцем

Комісію з розслідування нещасного випадку створюють наказом роботодавця (приклад) не пізніше наступного робочого дня після нещасного випадку. Розслідування проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

До складу комісії входять:

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або відповідальний з охорони праці, в ролі голови комісії;
 • представник територіального органу Пенсійного фонду України;
 • представник первинної організації профспілки (якщо її немає – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

Безпосередній керівник потерпілого не може входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії покладається на роботодавця. Зокрема, він має забезпечити комісію з розслідування:

 • приміщенням;
 • транспортними засобами;
 • засобами зв’язку.

Голова комісії має листом до першого засідання комісії поінформувати потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії (приклад запрошення), надалі надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні.

Створена Комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана:

 • провести засідання, розглянути наявну інформацію про нещасний випадок, скласти протоколи засідання (приклад протоколу);
 • обстежити місце нещасного випадку, скласти протокол (приклад протоколу), розробити ескіз цього місця (приклад ескізу);
 • одержати письмові пояснення від директора, працівників, потерпілого (форма пояснювальної записки), опитати свідків та причетних (форма протоколу опитування);
 • вивчити наявні на підприємстві матеріали щодо нещасного випадку;
 • надіслати запит до медзакладу для отримання медичних висновків щодо зв’язку нещасного випадку з виробничими факторами;
 • визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з виробництвом (приклад голосування за визначення пов’язаності);
 • установити осіб, що допустили порушення вимог охорони праці;
 • скласти та підписати акти за формою Н-1 (приклад);
 • не пізніше наступного робочого дня після підписання актів передати їх та матеріали розслідування керівнику організації на затвердження.

Затверджені та підписані акти Н-1 протягом трьох робочих днів разом з матеріалами потрібно пронумерувати, прошити та направити:

 • територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку, а якщо був залучений будь-який транспорт – за місцем реєстрації підприємства;
 • територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації підприємства;
 • поліції (у разі нещасного випадку, що призвів до тяжких наслідків чи смерті).

Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт Н-1 разом з документами, а саме:

 • рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або про проведення повторного розслідування чи постанова органу досудового розслідування про проведення розслідування;
 • окрема думка члена комісії (у разі незгоди із висновком акта).

Перелік матеріалів розслідування наведено у п. 49 Порядку.

По факту виходу працівника на роботу після лікування або після встановлення втрати працездатності підприємство має скласти та направити повідомлення про наслідки нещасного випадку по формі Н-2 (приклад) тим організаціям, яким направлявся акт Н-1.

Розслідування нещасного випадку поза робочим місцем

Допомогти вам розібратись?

Отримати консультацію

Відрядження, поїздки по робочих справах, підрядники, яким потрібно працювати безпосередньо у замовника: хто розслідуватиме нещасний випадок, який стався з працівником на території іншого підприємства? Відповідь на це можна знайти п. 22 – 23 Порядку, а саме:

“Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання завдання в інтересах свого підприємства на території (об’єкті) іншого підприємства, розслідується комісією, утвореною підприємством, де стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий, і представника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий (у разі її відсутності – уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці). У разі проведення спеціального розслідування нещасного випадку – за участю представника профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання”.

Тобто якщо на території вашого підприємства з кимось із працівників сторонніх організацій станеться нещасний випадок, і документально не будо зазначено у договорі, наряді-допуску, акті-допуску чи інших документах, що роботи виконуються виключно під наглядом конкретної посадової особи сторонньої організації, то ви отримаєте досвід у розслідуванні нещасного випадку. Такий нещасний випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

Якщо приховати випадок виробничого травматизму — яке покарання?

Роботодавець, який приховав нещасний випадок, підлягає притягненню до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Це визначено статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Розслідування нещасного випадку на виробництві під час воєнного стану

20 січня 2023 р. Кабінет міністрів України прийняв Постанову № 59 “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій”. Ця постанова вносить в Порядок розслідування зміни, які значно зменшать кількість необхідних документів (при проведенні спеціального розслідування комісією Держпраці) та формат засідань комісій з розслідувань. Скоро ми випустимо оглядовий матеріал щодо цих змін.

Олександр Костін
Інженер з охорони праці

Зворотний дзвінок

Ви можете замовити зворотний дзвінок або консультацію з нашим фахівцем. Ми зв’яжемося з вами протягом однієї години і відповімо на всі наші запитання.

Написати нам
Надіслати резюме
Виробнича травма: як розслідувати

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Швидка допомога з охорони праці при нещасному випадку на виробництві.

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.

Замовити - Аутсорсинг охорони праці

Ми зв’яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб уточнити усю необхідну інформацію за вашим запитом.